BEZPŁATNE PROWADZENIE KONTA

dla posiadaczy karty płatniczej, którzy dokonają w miesiącu transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł; dla pozostałych opłata wynosi 5 zł

BEZPŁATNE WYDANIE I OBSŁUGA

karty płatniczej do konta, bez dodatkowych warunków

BEZPIECZNE ZAKUPY

płatności za zakupy w internecie w standardzie 3-D Secure

DARMOWE WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKI

we wszystkich placówkach pocztowych

DARMOWE WYPŁATY

z bankomatów Planet Cash w ramach promocji trwającej
od 17 lipca 2017 do 31 grudnia 2017, po tym okresie obowiązywać będzie opłata zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji

BEZPŁATNE WSZYSTKIE BANKOMATY

krajowe i za granicą w ramach abonamentu za 5 zł miesięcznie

MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA GOTÓWKI

przez listonosza na dowolny adres posiadacza rachunku